J. A. FORTEA – SUMMA DAEMONIACA – Értekezés a démonológiáról & Az ördögűző kézikönyve


JOSÉ ANTONIO
FORTEA


SUMMA DÆMONIACA

Értekezés
a démonológiáról
&
Az ördögűző
kézikönyve
260 oldal, 17 x 24 cm
Képekkel gazdagon illusztrált
IHTYS Kiadó, 2019  
ISBN 978-606-8688-08-4


Sok megszállott személlyel találkoztam, imádkoztam értük és segítettem őket az ördög ellen vívott harcukban. Láttam, hogy ez a rendkívül kényes szolgálat nagyfokú lelki és teológiai felkészültséget igényel. Ezért értékelem olyan nagyra Fortea atya könyvét! A gonosz lélek tevékenységét elszenvedők segítése közben szerzett tapasztalatai ugyanis különösen kompetens személlyé avatták őt ezen a téren. Valóban teljesnek találtam az itt olvasható munkát, amely biztos tanítást nyújt, világos tapasztalatra épít, terminológiája pedig korrekt, pontos, ugyanakkor jól érthető. Ez a könyv rávezet, hogyan nyissuk meg a szívünket Isten, az angyalok és a szentek tevékenysége előtt, akik mindig mellettünk állnak harcunkban, melyen az örök életünk múlik.

† Dr. ALBERTO BOTTARI DE CASTELLO
                               Opitergium Emeritus Érseke
Emeritus Apostoli Nuncius
Fortea atya több, mint húsz éve gyakorolja az ördögűzést. Leghíresebb könyvében, a Summa Daemoniaca első részében elemzi a démonok világát, a lélek elleni működésüket, a bukott angyalok egymás közötti, valamint az angyalok, az emberek és Isten iránti kapcsolatait. A könyv második része foglalkozik a különböző démoni jelenségekkel: hogyan kell megkülönböztetni, hogy valaki démoni befolyás alatt áll-e, hogyan kell ördögűzést végezni, mi a poltergeist a kísértet járta házakban, valamint más furcsa és szokatlan jelenségek. Ajánlom mindazoknak, akik ebben a kényes témában szeretnének tisztán látni.
 
KATONA ISTVÁN atya


* * *

JOSÉ ANTONIO FORTEA atya (1968, Barbastro/Spanyolország) a démonológia, az ördögűzés, a megszállottság és az alvilág kiváló teológiai szakértője. Tanulmányait a pamplonai Navarra Egyetemen (1991), illetve a madridi Comillas Pápai Egyetemen (1998) végezte. Doktori címét a római Regina Apostolorum Athenaeumban szerezte meg – 2015-ben – az „Exorcizmus gyakorlatának teológiai problémái” című dolgozatával.   
Jelenleg az Alcalá de Henares – Madrid közeli - egyházmegyében teljesít szolgálatot. Írásai, melyek úgy a démonológia, mint a teológia egyéb területeit is érintik, már közel egy tucat nyelvre le lettek fordítva, de megjegyzendő, hogy jelen könyvünk, a Summa Daemoniaca örvend a legnagyobb elismerésnek.


CLAUDIU DUMEA – A SZENVEDÉS MISZTÉRIUMACLAUDIU DUMEA
A SZENVEDÉS MISZTÉRIUMA
Ajánló ElőszóNÉMETH LÁSZLÓ ATYA
IHTYS Kiadó, 2018
14,5 x 20,5 cm; 96 oldal