Don Gabriele AMORTH – SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL ! – Szabadító és gyógyító imák

  
SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL ! 
Szabadító és gyógyító imák

IHTYS Kiadó, 2008
(80 oldal – Harmadik kiadás – ISBN 9789738801530)


Gyakran kérnek meg, hogy ajánljak olyan szabadító imákat (a gonosz, ördögi befolyások, betegségek vagy szenvedések ellen), amelyek mindenki, papok és világiak számára elérhetők, illetve amelyekhez nincs szükség valamiféle jóváhagyásra.
Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, természetesen, a szentségek és Isten Igéje bizonnyal hatásosabbak a mi személyes imáinknál.
Ezenkívül emlékezzünk rá, hogy amikor az Úrhoz fordulunk, a legfontosabb és az Evangélium által leginkább hangsúlyozott erény mindig a hit marad.
A gyakorlat kézzelfoghatóvá tette számomra, hogy az Úr szabadító jelenléte befogadásának fontossági és hatásbeli sorrendje a következő:
1. A SZENTGYÓNÁS. Ez az a szentség, amely közvetlenül a lelkeknek a sátán karjaiból való kiszabadítására irányul; magába foglalja a szívbéli megbocsátást: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is…”.
2. A SZENTMISE.
3. A SZENTÁLDOZÁS.
4. A SZENTSÉGIMÁDÁS.
5. A BIBLIAI ÉS A LITURGIKUS IMÁDSÁGOK: a Szentírás zsoltárai és énekei, a Hitvallás, a Dicsőség, a Szent vagy…
6. A RÓZSAFÜZÉR és a közös hagyomány által leginkább javallott imádságok.
Az itt javasolt imádságok hatékonysága csak ezen általános fogalmak fényében értékelhető helyesen és a maga helyén, ugyanis nem automatikus vagy mágikus okokra vezethető vissza, hanem arra a hitre, amellyel  alázattal fordulunk az Atyához, a Szent Szűzhöz, az angyalokhoz és a szentekhez.
Don Gabriele Amorth