Don Gabriele Amorth – ÖRDÖGŰZŐK ÉS PSZICHIÁTEREK


 ÖRDÖGŰZŐK ÉS PSZICHIÁTEREK

IHTYS Kiadó, 2010 – Második kiadás
(208 oldal, 13 x 20 cm  – ISBN: 978-606-92671-0-3)


      Nem véletlen, ha néha úgy érezzük, hogy napjainkban túlárad a gonoszság, hiszen amikor csökken a hit, olyankor növekszik a babonaság, a maga praktikáival (mágia, sátánizmus, szekták, szabadkőművesség, új vallásosság, spiritizmus, ideológiai tévelygések) együtt, amelyek többnyire az okkultizmusban gyökereznek.
Papoknak, pedagógusoknak, szülőknek, terapeutáknak ismerniük kell ezt a média által nagymértékben fölkarolt, de veszélyekkel teli realitást.
Az egyik legfőbb nehézséget egy súlyos zavarodottság esetén annak megkülönböztetése jelenti, hogy pszichikai vagy ördögi eredetű bajról van-e szó. E témát mélyíti el a könyv szerzője a pszichiáterek egy csoportjával. Rámutatva az általános kegyelmi eszközökre és a szabadító imára, melyeket alaposan tárgyal, don Amorth állítja, hogy „Az ördögűző az utolsó, akihez folyamodni kell”.
Nem hiányoznak más nagy jelentőségű témák sem, például lehetséges-e, hogy valakiben egy megholt személy lelke legyen jelen. Vagy miért olyan nehéz ördögűzőt találni? Ez utóbbit megérthetjük, ha végigkövetjük az ördögűzések egyedülálló rövid történetét Krisztustól napjainkig.
(Új fejlemény – Istennek legyen hála! –, hogy a Vatikán elindította, többek között, a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen, több ezer pap ördögűzői képzését.)
A függelék közli a Római Szertartáskönyv magyar fordítását.
DON GABRIELE AMORTH (1925, Modena) Szent Pál Kegyes Társaságának papja, több mint húsz éve lett kinevezve Róma ördögűzőjének, boldog emlékezetű II. János Pál pápa vikáriusa, Ugo Poletti bíboros által. Tiszteletbeli elnöke az Ördögűzők Nemzetközi Egyesületének, melyet 1990-ben ő alapított, és amelynek 2000-ig az elnöke volt. A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia tagja.
Könyvei milliós példányszámban jelentek meg a világ több mint félszáz nyelvén; a jelen kötet pedig csak Olaszországban 9 kiadást ért meg egy évtized alatt.
Kiadónknál megjelent több kiadásban a Szabadíts meg a gonosztól!Szabadító és gyógyító imák című imakönyve, Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai – értékes, gyakorlati és tanulságos „tankönyv” lelkészek és világiak számára –, illetve előkészületben van a Pio atya – Miként én ismertem című könyve, don Amorth vallomásai személyes lelki atyjáról, a nagy szentről.